Besednice

Besednice - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 32-24 Trhové Sviny, vydal Český geologický ústav, 1992, redaktor listu S. Vrána. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – deluviální a deluviálně-soliflukční jílovito-písčité až písčité hlíny; 10 – neogén, vrábečské vrstvy: písčito-jílovité a písčité sedimenty; 29 – moldanubický pluton: středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula (mrákotínský typ); 30 – moldanubický pluton: středně zrnitá porfyrická biotitická žula (weinsberský typ); 45 – moldanubikum: muskovit-biotitická pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce