Besednice

Besednice - přístupová cesta do lomu

Foto 5. Do lomu vede již velmi zašlé a částečně zarostlá lesní cesta. Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce