Beroun - Jarov

Beroun-Jarov, vápence přídolského souvrství

Foto 27. Jemnozrnné biomikritické vápence přídolského souvrství mají tmavě šedou barvu a v rámci vrstev jsou tence laminované. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce