Beroun - Jarov

Beroun-Jarov, vápence přídolského souvrství

Foto 23. Jemnozrnné biomikritické vápence s tenkými vložkami vápnitých břidlic náleží do přídolského souvrství (horní polovina profilu). Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce