Beroun - Jarov

Beroun-Jarov, vápence kopaninského souvrství těsně pod hranicí s přídolským souvrstvím

Foto 20. Deskovité světlé vápence ve svrchní části kopaninského souvrství, těsně pod hranicí s přídolským souvrstvím. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce