Beroun - Jarov

Beroun-Jarov, vápence kopaninského souvrství

Foto 10. Jemnozrnné, deskovité, bituminózní vápence nejsvrchnější části kopaninského souvrství. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce