Běloves u Náchoda

metamorfní zonálnost v novoměstském krystaliniku

Obrázek 2. Přehled metamorfních zón v severní části novoměstského krystalinika (podle Domečky a Opletala, 1976). Vysvětlivky: 1 – chloritová zóna; 2 – biotitová zóna (chloritizovaný biotit); 3 – biotitová zóna (bez přeměn biotitu); 4 – granátová zóna; 5 – platformní pokryv; 6 – granitoidy; 7 – gabro; 8 – metabazity;
9 – zlomy; 10 – olešnicko-uhřínovský přesmyk.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce