Běloves u Náchoda

styk stroňské skupiny a novoměstského krystalinika podél olešnicko-uhřínovského přesmyku

Obrázek 1. Styk stroňské skupiny a novoměstského krystalinika podél olešnicko-uhřínovského přesmyku (podle Domečky a Opletala, 1976).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce