Běloves u Náchoda

Běloves - turistická mapa s polohou lokality

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000 č. 26 Broumovsko, Góry Kamienne a Stołowe (sektor D3). Vydala TRASA spol. s r.o. v roce 2002, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce