Běloves u Náchoda

Běloves - plocha foliace fylitů novoměstského krystalinika

Foto 9. Stříbřitě lesklé plochy foliace, místy s patrnou lineací fylitů novoměstského krystalinika. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce