Běloves u Náchoda

Běloves - stavba fylitů novoměstského krystalinika

Foto 7. Plošně paralelní stavba místy s detailním provrásněním a světle šedá barva jsou typické stavební znaky fylitů. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce