Běloves u Náchoda

Běloves - přístupová cesta do lomu

Foto 6. Přístupová cesta do lomu vede od bývalých lázní a v tomto místě odbočuje vpravo a končí v lomu. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce