Běloves u Náchoda

Běloves - lom ve fylitech, střední  patro

Foto 3. Lom v Bělovsi založený ve fylitech novoměstského krystalinika, střední výškové patro lomu. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce