Běloves u Náchoda

Běloves - hematitizovaný fylit

Foto 24. V některých částech lomu má fylit hnědočervenou barvu jako důsledek zvýšeného obsahu hematitu. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce