Běloves u Náchoda

Běloves - mikrofotografie mikrogranodioritu

Foto 22. Lištovité krystaly biotitu, na okrajích místy baueritizované. Přítomen je rovněž křemen a plagioklas.  Polarizační mikroskop, PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce