Běloves u Náchoda

Běloves - mikrofotografie mikrogranodioritu

Foto 21. Porfyrické vyrostlice v mikrogranodioritu tvoří silně sricitizovaný plagioklas, běžnou součástí je i křemen. Polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce