Běloves u Náchoda

Běloves - textura mikrogranodioritu

Foto 18. Mikrogranodiorit se vyznačuje porfyrickou texturou, většinu vyrostlic tvoří silně sericitizovaný plagioklas. Šířka záběru 8 cm.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce