Běloves u Náchoda

Běloves - mikrofotografie fylitu v polarizovaném světle

Foto 16. Granolepidoblastická struktura fylitu - střídají se zrnité polohy křemene a živce s polohami muskovitu. V některých partiích je zřetelné provrásnění v mikroměřítku. Polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce