Běloves u Náchoda

Běloves - kontakt fylitů novoměstského krystalinika a mikrogranodioritu

Foto 13. Kontakt žíly mikrogranodioritu (dole) s fylity novoměstského krystalinika je ostrý. Fylity jsou na kontaktu silně rozpadavé. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce