Běloves u Náchoda

Běloves - provrásnění fylitů novoměstského krystalinika

Foto 12. Detailní provrásnění fylitů novoměstského krystalinika. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce