Běloves u Náchoda

Běloves - plocha foliace fylitů novoměstského krystalinika

Foto 11. Stříbřitě lesklé plochy foliace, místy s patrnou lineací fylitů novoměstského krystalinika.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce