Běloves u Náchoda

Běloves - lom ve fylitech, spodní patro

Foto 1. Lom v Bělovsi založený ve fylitech novoměstského krystalinika, nejspodnější patro lomu. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce